Prosesser

Procesi

Prosjektering og tegning

Procesi
Procesi

Produksjon

Procesi
Procesi

Transport og bygging

Procesi
Procesi

Levering av hytte og service

Procesi

1. Prosjektering
og tegning

Procesi

2. Produksjon

Procesi

3. Transport
og bygging

Procesi

4. Levering av
hytte og service

Prosjektering og tegning

Før produksjonen igangsettes, lager vi 3D-modell av bygget og utarbeider tegninger.
Kunden kan velge mellom:

 • en standardmodell fra vårt utvalg (vi utfører endringer i standardmodellene om det er nødvendig)
 • en ny modell etter kundens skisser eller tegninger

         For å forenkle kommunikasjonen med kommunen for å få byggetillatelse utarbeider vi alle tegninger, grunnplanskisser og 3D-visualiseringer i henhold til krav fra kommunen.
         Når tegningene er bekreftet, blir det inngått en avtale som inkluderer all nødvendig informasjon om produksjons- og leveringsprosess for hytta.

Produksjon

Klargjøring av tømmer
En viktig faktor for å sikre kvalitet er klargjøring av tømmer før hytta bygges.

 • Vi benytter furutrær som vokser i Øst-Latvia (latvisk furu har en hogstalder på 100 år).
 • I produksjonen brukes trær som er sagd om vinteren.
 • For å klargjøre materialene til bygging blir lektene ytterligere tørket i et datastyrt tørkerom, i omtrent 20–28 dager. På den måten blir fuktigheten i trevirke redusert til 18–22 %.
 • Til kundene våre i Norge leverer vi trevirke som tilfredsstiller norske standarder for husbygging, se Bransjenorm for laftebygg dokument nr. KHL-002.

         For å oppnå et råmateriale som holder høy kvalitet, er det avgjørende å gjennomføre alle stadiene i klargjøringsprosessen av trevirke samvittighetsfullt trinn for trinn.

Produksjon 
Bygging av laft- og stavlafthytter er en kreativ prosess hvor manuelt arbeid er kombinert med moderne teknologi.

 • Hele produksjonsprosessen av hytter foregår i lukkede lokaler under tak. På den måten sikrer vi en jevn fuktighetstilpassing for trevirke.
 • I arbeidsprosessen bruker vi utelukkende faglærte tømrere som er kontrollert av selskapet.
 • På grunn av lavfrekvent produksjon av hytter (8–12 stykk i året) har vi tid til nøysomt byggeteknisk arbeid.
 • Produksjon av hyttas laftekasse (ca. 3–5 måneder).
 • Under arbeidsprosessen foregår det jevnlig kvalitetskontroll og kommunikasjon med kunden.

Transport og bygging

Transport
Med hver kunde fra Latvia, EU og Norge blir det undertegnet en avtale om transport av materialer og montering.

 • Det kan ta 3–5 måneder før hyttas laftekasse kan leveres til kundens byggeplass.
 • Montering i Norge tar gjennomsnittlig 6–7 uker.
 • Transport av materialer foregår i samarbeid med Baltikums ledende transport- og logistikkbedrifter. Transportkostnadene er inkludert i prisen.
 • Transport av materialer blir alltid koordinert med kundens tilgjengelighet og timeplan.

Bygging
For å kunne sikre et trygt og kvalitativt arbeid monterer vi selv hytta på byggetomten. Våre ansatte har opplæring og er utstyrt med verktøy og utstyr som er nødvendig for en smidig arbeidsprosess.

 • Montering av laftekasse: 4-7 dager
 • Ferdig laft- og stavlafthytte kun utvendig: 3-5 uker (levering, montering, tak, vinduer, ytterdører og terrasse)
 • Ferdig hytte både utvendig og innvendig: 6-8 uker (i tillegg til ovennevnte utvendig arbeid legger vi tregolv, setter opp dører inne, trapper, lister og sauna)
Procesi

Levering av hytte og service

         Ved avslutning av byggeprosessen får kunden en detaljert brukermanual for hytta som inkluderer anbefalinger for riktig bruk av bygget.
         Basert på latvisk lovgivning gir vi to års garanti for de viktigste designene på hytta.

         Ett år etter overlevering av bygget gjennomfører vi en befaring av laftehytta. Dersom det er behov, vil vi utføre reparasjoner. Vi gir gjerne anbefalinger om hvordan holde laftehytta i god stand i mange år!