Processer

Procesi
Utformning och ritning
Procesi
Procesi
Tillverkning
Procesi
Procesi
Transport och bygge
Procesi
Procesi
Överlåtelse och service
Procesi
1. Utformning
och ritning
Procesi
2. Tillverkning
Procesi
3. Transport
och bygge
Procesi
4. Överlåtelse
och service

Utformning och ritning

Innan byggnadens tillverkning skapar vi dess 3D-modell och utarbetar ritningar.

Kunden kan välja mellan:

 • En standardmodell från vårt urval (våra standardmodeller kan anpassas vid behov).
 • En ny modell enligt kundens skisser eller ritningar.

 

         För att underlätta anskaffning av bygglov utarbetas alla våra ritningar, grundplanskisser och 3D-visualiseringar enligt kommunala byggkrav.

         Efter att ritningarna har godkänts ingås ett avtal som innehåller all nödvändig information gällande husets tillverkning och leverans.

Tillverkning

Virkesberedning

En viktig kvalitetssäkrande faktor är rätt förberedning av virket.

 • Vi använder tallar som växer i den östra delen av Lettland (omloppstiden för lettiska tallar är 100 år).
 • I vår produktion används vintersågade träd.
 • För att få fram rätt material till huskonstruktionen genomgår timret en extra torkning i cirka 20–28 dagar i en datorstyrd ugn. Detta sänker virkets fukthalt till 18–22%.
 • Till våra norska kunder levereras virke som uppfyller den norska husbyggnadsstandarden ”Bransjenorm for laftebygg dokument nr. KHL-002”.

         Ett kvalitativt råmaterial för husbygge kan endast säkerställas genom att konsekvent och noggrant fullfölja hela virkesberedningsförloppet.

Tillverkningsprocessen

Att bygga trähus är en kreativ process – den innehåller handarbete i kombination med moderna teknologier.

 • Hela hustillverkningsprocessen sker i slutna, takförsedda lokaler, vilket säkerställer en jämn fuktighetsregim för virket.
 • Endast professionella, kvalitetssäkrade snickare deltar i arbetet.
 • Vår måttliga produktionsomsättning (8–12 hus per år) tillåter oss att noggrant följa den utvalda byggtekniken.
 • Husstommen tillverkas (~ 3–5 månader).
 • Arbetsprocessen innefattar en löpande kvalitetskontroll och kommunikation med kunden.

Transport och bygge

Transport
Alla våra kunder från Lettland, EU eller Norge täcks av ett avtal gällande transport och montering av material.

 • Leveransen av husstommen till kundens byggtomt kan ta 3–5 månader.
 • Den genomsnittliga monteringstiden t ex i Norge är 6-7 veckor.
 • Materialet transporteras i samarbete med ledande baltiska transport- och logistikföretag. Fraktkostnader ingår i priset.
 • Transportering av material samordnas alltid med kundens möjligheter och schema.

Bygge
Det är vi själva som utför husets hopsättning direkt på byggtomten, för att garantera bra kvalitet och arbetssäkerhet. Våra byggarbetare har den rätta utbildningen och dem rätta verktygen för att garantera en smidig arbetsprocess.

 • Montering av en liggtimmerhusstomme tar 4–7 dagar.
 • Färdigställande av ett hus på utsidan tar 3–5 veckor (inkl. leverans, montering, tak, fönster, ytterdörr, altan).
 • Färdigställande av ett hus på utsidan och insidan tar 6–8 veckor (utomhusarbeten + innerdörrar, trägolvbrädor, trappor, lister, bastu).
Procesi

Överlåtelse och service

        Efter husets färdigställande får varje kund en detaljerad bruksanvisning som innehåller rekommendationer för husets drift.

På grundval av lettisk lagstiftning ger vi en 2-års garanti för husets viktigaste designpartier.

Ett år efter husets överlåtelse utförs en husbesiktning och eventuella reparationer.

Vi ger dig gärna tips om hur man behåller ett trähus i gott skick i många år framöver!